XƏBƏRLƏRƏ KEÇ

Şpunt işləri yekunlaşdı

Tələb olunan işlər ən qısa zamanda bitirilmişdir və ümumi 555.80 m metal şpunt müvəfəqiyyətlə qurulmuşdur.