ŞIRNAQ ÜSULU İLƏ SEMENTLƏMƏ

Casagrande C6

C6 qurğusu şırnaqlı sementləmə və ankerləmə işlərinin aparılması üçün şirkətimizdə istifadə olunan üç tırtıllı qazma qurğusundan biridir. C6 qurğusu diametri 254 mm qədər olan şurflar qazmaq iqtidarındadır.