ŞIRNAQ ÜSULU İLƏ SEMENTLƏMƏ

Casagrande C8

C8 qurğusu da şırnaqlı sementləmə və ankerləmə işlərinin aparılması üçün şirkətimizdə istifadə olunan üç tırtıllı qazma qurğusundan biridir. C8 qurğusu diametri 406 mm qədər olan şurflar qazmaq iqtidarındadır.