TORPAQ QAZMA AVADANLIĞI

Hyundai 330LC-9S

330LC-9S ekskavatoru: istismar kütləsi – 33 t, çalovun tutumu – 2,10 m3, oxunun uzunluğu – 9 m.