TORPAQ QAZMA AVADANLIĞI

Hyundai 380LC-9SH

380LC-9HS ekskavatoru: istismar kütləsi – 38 t, çalovun tutumu – 2,30 m3, oxunun uzunluğu – 9 m.