КRAN TƏSƏRRÜFATI

XCMG QY100k

XCMG avtokranının maksimal yükqaldırma qabiliyyəti 100 t, oxunun maksimal açılma məsafəsi isə 70,4 m təşkil edir.