LAYİHƏLƏRƏ KEÇ

DİNAMO İDMAN KOMPLEKSİ

SİFARİŞÇİ
Azərbaycan Respublikasının Daxili işlər nazirliyi
BAŞ PODRATÇI
GÖRÜLMÜŞ İŞLƏR
Payaların qazma üsulu ilə tikintisi

Azərbaycan Respublikasının Daxili işlər nazirliyi üçün yeni idman kompleksinin inşası çərçivəsində aparılan paya tikmə işləri, Bakı.