LAYİHƏLƏRƏ KEÇ

NƏQLİYYAT ÜÇÜN YERALTI YOL ÖTÜRÜCÜSÜ

SİFARİŞÇİ
Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat nazirliyi
BAŞ PODRATÇI
GÖRÜLMÜŞ İŞLƏR
Payaların qazma üsulu ilə tikintisi, payalardan ayırıcı divarın tikintisi

Nəqliyyat üçün yeni yeraltı yol ötürücüsünün inşası çərçivəsində aparılan paya tikmə işləri, Bakı.