LAYİHƏLƏRƏ KEÇ

HOLSİM SEMENT ZAVODUNUN YENİ İSTEHSALAT KOMPLEKSİ

SİFARİŞÇİ
Holsim
BAŞ PODRATÇI
CBMI şirkəti
GÖRÜLMÜŞ İŞLƏR
Payaların qazma üsulu ilə tikintisi

Holsim sement zavodunun istehsalat kompleksinin yenidən qurulması və genişləndirilməsi çərçivəsində aparılan paya tikmə işləri.