LAYİHƏLƏRƏ KEÇ

Yeni “Kutaisi bypass road” yol layihəsində körpü özüllərində paya işləri

SİFARİŞÇİ
Gürcüstan Respublikası, Regional İnkişaf və İnfrasturktur Nazirliyi
BAŞ PODRATÇI
XENERGY LLC
GÖRÜLMÜŞ İŞLƏR
Payaların qazma üsuli ilə tikintisi

Şirkətimiz, Gürcüstan Regional İnkişaf və İnfrastruktur Nazirliyinin yeni alternativ yol layihəsi olan Kutaisi bypass yolunun Samtrediya rayonundan keçən hissəsində, “Xenergy LLC”-nin sifarişi əsasında körpü özüllərində payaların qazma üsulu ilə tikilməsi işlərinə başlamışdır. Payaların dərinlikləri 25-35 metr, ölçüləri isə ø1200mm təşkil edir.